info@kktckb.org 0392 228 8440 – 0392 228 5659 Pzt-Salı-Çarş-Cum : 08:00 – 16:15 Prş: 08:00 – 12:30 & 13:00 – 17:30

Kalkınma Bankası Çalışanlarına Değer Veriyor

Kalkınma Bankası Çalışanlarına Değer Veriyor


Çalışanların kişisel gelişimleri için  “Dönüşümsel İletişim ve Güçlendirici Performans” eğitimi
 
Kalkınma Bankası çalışanları bir hizmetiçi programı daha tamamladı. Banka hizmet binasında gerçekleşen 2 tam günlük eğitim katılımcıların birbirleriyle etkileşim içinde oldukları bir eğitim modeli ile gerçekleştirildi.
 
Dönüşümsel İletişim ve Güçlendirici Performans eğitimi neyi içerir?
Gündelik hayatımızda sıkça kullandığımız suçlayıcı, cezalandırıcı, sitemkâr, küçümseyen, veya buyurgan iletişim tarzı yerine şefkate, anlayışa, özgür iradeye ve duygularımızın hür ifadesine dayalı yeni bir iletişim modelini öğrenip, gündelik hayatta kullanmamızı mümkün kılar. Karşımızdaki kişileri eleştirip, yargılamadan veya yanlışlamadan iletişim kurarken bizim için önemli olan duyguları veya değerleri samimi, bağlantılı ve etkili bir biçimde ifade edip paylaşmamız da son derece önemlidir.
 
 Özellikle iş yerlerinde performansı, üretkenliği ve motivasyonu en fazla düşüren şeylerden biri çalışanlar arasında cereyan eden suçlayıcı ve yargılayıcı iletişim tarzdır. Bunun yerine sonuç, ihtiyaç, ve bağlantı odaklı yeni bir iletişim modeline geçmek kritik bir önem arz etmektedir.  Aynı şekilde, gerek aile gerekse de ilişkilerde sevgi ve yakanlığın azalmasına sebep olan en önemli unsurlardan biri de ahlaki değer yargılarına dayanan suçlayıcı ve buyurgan iletişim modelidir. Bunun yerine, duygularla birlikte ihtiyaçlarımızı da ifade edebilen ve seçim yapma özgürlüğüne dayanan yeni bir iletişim modelini hayata geçirmek mümkündür.  
 
Dönüşümsel iletişim modeli zihinsel farkındalığın yanında, duygusal zekayı ve kendi kendimizle empati kurma yeteneğimizi de geliştirmemizi sağlar. Kendi duygularımızla ve ihtiyaçlarımızla daha fazla bağlantıya geçmemiz demek, diğer insanlarla da daha derin ve bağlantılı bir ilişki kurmamız anlamına gelecektir. Dolayısıyla, Dönüşümsel İletişim ve Güçlendirici Performans eğitimi, iş yerindeki ilişkilerimizden tutun da aile içi ilişkilere kadar toplumsal yaşamımızın çok farklı alanlarına kadar etkili olan dönüştürücü bir güce sahiptir.
 
Eğitimin Faydaları ve Hedefleri
Eğitimin başlıca hedeflerinden biri kısır döngülere sebep olan düşünce kalıplarının farkındalığını artırıp onun yerine ihtiyaçlara (hedeflere), değerlere ve ilham veren olasılıklara yönelmesini sağlamaktır. Olumsuz ve güçsüzleştiren bakış açıları ve duyumsama biçimleri bir insanın genel hayatının verimililiğini ve canlılığını azaltan en önemli etkenlerden biridir.
 
Eğitimde sunulan iletişim modeli ve eğitimin sonunda elde edilecek fayda ve etkiler özetle şu şekildedir:
İnsanları gerçekten duyulduğunu hissedecek biçimde dinlemek. Karşımızdakinin ihtiyaçlarını daha etkin duymak, anlamak ve dile getirmek. Her ne deniyorsa, her ne yapılıyorsa bunun arkasındaki ihtiyacı duyabilmek, görebilmek.
Başkalarına şefkat ve empati duyabilmek için öncelikle bizzat kendi ihtiyaçlarımızın ve duygularımızın farkında ve bağlantısında olmak.
İçimizdeki başkalarına karşı geliştirdiğimiz ahlaki yargıları ve düşman imgelerinin farkına varıp dönüştürmek. Bize karşı yapılan yargılamaları ve eleştirileri anlayıp şefkatli bağa dönüştürmek.
İstediğimiz, değer verdiğimiz, veya arzu ettiğimiz şeylerin gerçekleşmesi için talep, suçlama, utandırma ve cezalandırma stratejilerinden farklı stratejiler kullanmak.
İşbirliği ve güven ortamını yaratmak ve sağlamak. Herkese uygun çözüm arayışlarını geliştirmek.
 
Eğitmen Yrd. Doç. Dr Bilge Azgın Kimdir?
Amerika’da lisans ve yüksek lisansını tamamlayan Bilge Azgın, Manchester Universitesi’nde doktora yaptı. 2013 yılından itibaren Yakın Doğu Universitesi’nde lisan ve yüksek lisans seviyesinde Siyasi Uzlaşı, Siyasi Psikoloji, Liderlik, Kişilerarası İletişim ve Şiddetsiz İletişim konu başlıklı dersler vermiştir. 2016-2018 yılları arasında dünyanın önde gelen kişisel gelişim, farkındalık ve profesyonel büyüme eğitim şirketlerinden olan Landmark Worldwide’a tanıtım liderliği yaptı ve Avrupa’nın en etkili ve güçlü eğitim koçları arasında yer aldı. 2018 yılından itibaren halka açık seminerler ve kurumlara yönelik eğitimler vermektedir.