info@kktckb.org 0392 228 8440 – 0392 228 5659 Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma günleri 08.00-14.30 Perşembe günleri ise 08.00 - 12.30 ile 13.00- 17.30

İş'e Devam İşletme Destek Kredisi Paket 2

İş'e Devam İşletme Destek Kredisi Paket 2

KİMLER BAŞVURABİLİR
 
 • En az 5 çalışanın bulunması (işveren dahil),
 • Kredi hali hazırda faaliyette olan ve/veya zorunlu olarak faaliyetleri durdurulmuş işletmelerin talebi ve yapılacak değerlendirme sonucunda mali yapısı kredinin geri ödenmesine yeterli olduğunun tespit edilmesi halinde  kullandırılması,
 
KREDİNİN AMACI
 
 • Kredi başvuru tarihinden azami 180 gün öncesine kadar olan sürede gerçekleşen ve orijinal sarf evrakları bankaya sunulan işletme sermayesi ihtiyaçları finanse edilmesi,
 
KREDİ TUTARI
 
 • Cirolarının %10’nu geçmeyecek kadar azami TL101.000 – TL200.000  kredi limiti,  
   
TEMİNAT
 
 • Alternatif 1: Kredinin en az %50’si Banka Teminat mektubu ve/veya Gayrimenkul İpoteği karşılığında kullandırılmasının kalan kredi limitinin ise 2 (iki) kişinin şahsi kefaleti karşılığında kullandırılmasına,
 • Her bir kefilin aylık en az 5,000 TL geliri bulunması gerekmektedir, 
 • Alternatif 2: 4 (dört) kişinin şahsi kefaleti veya Banka teminat Mektubu veya Gayrimenkul İpoteği karşılığında kullandırılması,  
 • Her bir kefilin aylık en az 5,000 TL geliri bulunması gerekmektedir, 

FAİZ
 
 • Kredinin Faiz Oranı: 10%,

VADE
 • Kredinin Vadesi: 6 ay ödemesiz 3 yıl vade,
 
MÜRACAAT SÜRESİ
 
 • Tüm paketler için 30.06.2020 tarihine kadar müracaat kabul edilecektir.
 
MASRAF
 
 • Kalkınma Bankası tarafından dosya açılış masrafı alınmayacaktır.
 
‘ŞAHIS KEFALETİ’ ile kredi kullandırım kriteri ve kefillerde aranan şartlar
 
 1. Azami TL 100,000’ye kadar olan kredilerin 2 kişinin şahsi kefilliği ile, 
azami TL 200,000’ye kadar olan kredilerin tümünün şahıs kefaleti ile kullandırılması durumunda ise 4 kişinin şahsi kefilliği ile kullandırılmasına,

      2. Şahıs kredilerinde esas borçludan ‘Kredi Hayat Sigortası’ alınmasına,  

      3.Kredinin ‘Şahıs Kefaleti’ ile kullandırıldığı durumlarda kefil olacak kişilerde aşağıda belirlenen kriterlerin aranmasına;
 
 • Kamu görevlisi veya
kamudan maaş çeken ve/veya 
Sosyal Güvenlik Sisteminde kayıtlı olan,
 
 • En az aylık net TL 5,000 geliri olan,
 
 • KKTC Merkez Bankası risk raporunda 156 ve 157 statüsünde veya 160-170 bandında hesabı bulunmayan,
 
 • ‘Yüz kızartıcı suç’ (hırsızlık, dolandırıcılık, güveni ve görevi kötüye kullanma, rüşvet, irtikap, zimmet, özel belgede–evrakta–parada sahtecilik) işlememiş olan kişilerin 
 
  kefilliklerinin kabul edilmesine,
 
 
İSTENİLEN EVRAKLAR

Ön başvurunuz kabul edilmesi halinde sizinle temasa geçilerek istenilen bilgi ve belgelerin belirtilecek e-posta adresine iletilmesi talep edilecektir. Eksik bilgi ve belgelerle ileri işlem yapılmayacaktır.
 
Şahıs İşletmeleri İçin İstenilen Belgeler:
 
 1. Başvuru sahibi ve 2 veya 4 kefilin önlü-arkalı kimlik kartı kopyaları (Teminat: Alternatif 1 için 2 kefil, Alternatif 2 için 4 kefil)
 2. Başvuru sahibi 2 veya 4 kefilin ikametgah adresini belgeleyebilecekleri elektrik faturası, belediye hizmet faturası veya ikametkah belgesi kopyaları (Teminat: Alternatif 1 için 2 kefil, Alternatif 2 için 4 kefil)
 3. Sosyal Sigortalar Dariesinden temin edilecek işyerinin aktif çalışan raporu
 4. 2018 yılına ait Bilanço Seti, mevcut değil ise İşletmelerin Kar Zarar Hesabı/İşletme Hesabı/ Gelir Gider tablosu vb. (Muhasebe Bürosu tarafından “Vergi Dairesine sunulanın aynısıdır”  ifadesini içeren imzalı ve mühürlü beyanname)
 5. 2019 yılına ait Bilanço Seti, mevcut değil ise İşletmelerin Kar Zarar Hesabı/İşletme Hesabı/ Gelir Gider tablosu vb. (Muhasebe Bürosu tarafından “Vergi Dairesine sunulanın aynısıdır”  ifadesini içeren imzalı ve mühürlü beyanname) veya 2019 yılı toplam ciro / satışlarını gösteren muhasip onaylı belgesi
 6. Teminat olarak gösterilecek gayrimenkulün tapu kopyası ve vaziyet planı (Banka Teminat Mektubu verilecek ise gerekmez)
 
Şirketler İçin İstenilen Belgeler:
 
 1. Direktör/ler ve 2 veya 4  kefilin önlü-arkalı  kimlik kartı (Teminat: Alternatif 1 için 2 kefil, Alternatif 2 için 4 kefil) 
 2. Direktör/ler ve 2 veya 4 kefilin ikametgah adresini belgeleyebilecekleri elektrik faturası, belediye hizmet faturası veya ikametkah belgesi (Teminat: Alternatif 1 için 2 kefil, Alternatif 2 için 4 kefil)
 3. Yeni tarihli Şirket Onay Belgesi (Değişiklik olmuş ise belirtilecek)
 4. Şirket Tüzüğü (Değişiklik olmuş ise belirtilecek)
 5. Sosyal Sigortalar Dairesinden temin edilecek işyerinin aktif çalışan raporu
 6. 2018 yılına ait Bilanço Seti, mevcut değil ise İşletmelerin Kar Zarar Hesabı/İşletme Hesabı/ Gelir Gider tablosu vb. (Muhasebe Bürosu tarafından “Vergi Dairesine sunulanın aynısıdır”  ifadesini içeren imzalı ve mühürlü beyanname)
 7. 2019 yılına ait Bilanço Seti, mevcut değil ise İşletmelerin Kar Zarar Hesabı/İşletme Hesabı/ Gelir Gider tablosu vb. (Muhasebe Bürosu tarafından “Vergi Dairesine sunulanın aynısıdır” ifadesini içeren imzalı ve mühürlü beyanname) veya 2019 yılı toplam ciro / satışlarını gösteren muhasip onaylı belgesi
 8. Teminat olarak gösterilecek gayrimenkulün tapu kopyası ve vaziyet planı (Banka Teminat Mektubu verilecek ise gerekmez)
 
 • Değerlendirme sürecinde ihtiyaç duyulması halinde ek bilgi ve belgeler talep edilebilir.
 
 
 
İndir BEYANNAME - TAAHHÜTNAME.pdf