info@kktckb.org 0392 228 8440 – 0392 228 5659 Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma günleri 08.00-14.30 Perşembe günleri ise 08.00 - 12.30 ile 13.00- 17.30

İş'e Devam İşletme Destek Kredisi Paket 4

İş'e Devam İşletme Destek Kredisi Paket 4

KİMLER BAŞVURABİLİR
 
 • En az 15 çalışanın bulunması (işveren dahil),
 • Kredi hali hazırda faaliyette olan ve/veya zorunlu olarak faaliyetleri durdurulmuş işletmelerin talebi ve yapılacak değerlendirme sonucunda mali yapısı kredinin geri ödenmesine yeterli olduğunun tespit edilmesi halinde kullandırılması,
 
KREDİNİN AMACI
 
 • Kredi başvuru tarihinden azami 180 gün öncesine kadar olan sürede gerçekleşen ve orijinal sarf evrakları bankaya sunulan işletme sermayesi ihtiyaçları finanse edilmesi,
 
KREDİ TUTARI
 
 • Cirolarının %10’nu geçmeyecek kadar azami TL301.000 – TL500.000  kredi limiti,
 
TEMİNAT
 
 • Banka Teminat Mektubu ve/veya Gayri Menkul ipoteği karşılığında kullandırılmasına

FAİZ
 
 • Kredinin Faiz Oranı: 10%

VADE
 
 • Kredinin Vadesi: 6 ay ödemesiz 3 yıl vade,
 
MÜRACAAT SÜRESİ
 
 • Tüm paketler için 30.06.2020 tarihine kadar müracaat kabul edilecektir.
 
MASRAF
 
 • Kalkınma Bankası tarafından dosya açılış masrafı alınmayacaktır.
 
İSTENİLEN EVRAKLAR
 
Önbaşvurunuz kabul edilmesi halinde sizinle temasa geçilerek istenilen bilgi ve belgelerin belirtilecek e-posta adresine iletilmesi talep edilecektir. Eksik bilgi ve belgelerle ileri işlem yapılmayacaktır.
 
Şahıs İşletmeleri için İstenilen Belgeler:
 
 1. Başvuru sahibinin önlü-arkalı kimlik kartı kopyaları
 2. Başvuru sahibinin ikametgah adresini belgeleyebilecekleri elektrik faturası, belediye hizmet faturası veya ikametkah belgesi kopyaları)
 3. Sosyal Sigortalar Dariesinden temin edilecek işyerinin aktif çalışan raporu
 4. 2018 yılına ait Bilanço Seti, mevcut değil ise İşletmelerin Kar Zarar Hesabı/İşletme Hesabı/ Gelir Gider tablosu vb. (Muhasebe Bürosu tarafından “Vergi Dairesine sunulanın aynısıdır”  ifadesini içeren imzalı ve mühürlü beyanname)
 5. 2019 yılına ait Bilanço Seti, mevcut değil ise İşletmelerin Kar Zarar Hesabı/İşletme Hesabı/ Gelir Gider tablosu vb. (Muhasebe Bürosu tarafından “Vergi Dairesine sunulanın aynısıdır”  ifadesini içeren imzalı ve mühürlü beyanname) veya 2019 yılı toplam ciro / satışlarını gösteren muhasip onaylı belgesi
 6. Teminat olarak gösterilecek gayrimenkulün tapu kopyası ve vaziyet planı (Banka Teminat Mektubu verilecek ise gerekmez)
 
 
Şirketler için İstenilen Belgeler:
 
 1. Direktör/ler önlü-arkalı  kimlik kartı kopyaları
 2. Direktör/ler ikametgah adresini belgeleyebilecekleri elektrik faturası, belediye hizmet faturası veya ikametkah belgesi
 3. Yeni tarihli Şirket Onay Belgesi (Değişiklik olmuş ise belirtilecek)
 4. Şirket Tüzüğü (Değişiklik olmuş ise belirtilecek)
 5. Sosyal Sigortalar Dairesinden temin edilecek işyerinin aktif çalışan raporu
 6. 2018 yılına ait Bilanço Seti, mevcut değil ise İşletmelerin Kar Zarar Hesabı/İşletme Hesabı/ Gelir Gider tablosu vb. (Muhasebe Bürosu tarafından “Vergi Dairesine sunulanın aynısıdır”  ifadesini içeren imzalı ve mühürlü beyanname)
 7. 2019 yılına ait Bilanço Seti, mevcut değil ise İşletmelerin Kar Zarar Hesabı/İşletme Hesabı/ Gelir Gider tablosu vb. (Muhasebe Bürosu tarafından “Vergi Dairesine sunulanın aynısıdır”  ifadesini içeren imzalı ve mühürlü beyanname) veya 2019 yılı toplam ciro / satışlarını gösteren muhasip onaylı belgesi
 8. Teminat olarak gösterilecek gayrimenkulün tapu kopyası ve vaziyet planı (Banka Teminat Mektubu verilecek ise gerekmez)
 
 • Değerlendirme sürecinde ihtiyaç duyulması halinde ek bilgi ve belgeler talep edilebilir.

 
İndir BEYANNAME - TAAHHÜTNAME.pdf