info@kktckb.org 0392 228 8440 – 0392 228 5659 Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma 08.00 - 12.30 ile 13.00 - 16.15 arası, Perşembe günleri ise 08.00 - 12.30 ile 13.00 - 17.30 arası

ADFIMI

ADFIMI

İslam Kalkınma Bankası Üye Ülkeleri Ulusal Kalkınma ve Finans Enstitüleri Birliği

ADFIMI, otonom, bağımsız, uluslararası bir kuruluş olan Kalkınma Finans Enstitülerine bağlı bölgesel bir örgüttür.  Uluslararası Kalkınma Bankaları 11. Yöneticiler Toplantısında (Amman 1986), Ulusal Kalkınma Finans Enstitüleri temsilcileriyle geçici olarak toplanan genel kuruldan sonra ADFIMI’ ilk kez, Eylül 1987’de, İstanbul, Türkiye’de Türk hükümetinin uluslararası örgüt kimliği statüsü vermesiyle faaliyete geçti.

ADFIMI  Yürütme Komitesi tarafından yönetilir . Genel Sekreter başkanlık görevini sürdürür. Birlik, üyelerinin sponsorluğu, gönüllü bağışları ve üyelik aidatları ile desteklenmektedir.

ADFIMI  kalkınma amaçlı olarak, üyelerinin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda uygulama, eğitim ve kapasite geliştirme programları  için araştırmalar yapar, kapasite geliştiren kurslar düzenler, üyeleri veya diğer kuruluşlarla ortaklıklar kurar.

ADFIMI aynen diğer örgütlerde olduğu gibi, değişik kültür, farklı toplumlar ve farklı kalkınma düzeylerini barındırmaktadır. ADFIMI Afrika’dan Asya’ya, göreceli olarak daha az gelişmiş ülkelerde pek çok konferans, çalıştay, seminer ve araştırmalar yürüttü. 57 olan üye sayısı üç kıtaya yayılarak 20 ülkeyi içine almaktadır. Bu kapsamda 1500 banka yöneticisi ve banka memuruna eğitim olanağı sağlandı. Bu gelişmenin %90’ını beş yıl içinde gerçekleştiren ADFIMI  bölgesine uygun olarak vizyonunu geliştirdi.

Amaçları

1. Eğitim, kurs düzenleme, danışmanlık hizmeti sağlama, bankacılıkta insan kaynakları faktörü geliştirme, finans sektörü endüstrisinde etik faktörlerin geliştirilmesi, ilişkili teknik sektörün geliştirilmesi, bankacılıkta entellektüel  ve kavramsal pratiklerin global çağdaşlarla aynı düzeyde geliştirilmesi,

2. Rekabet üstünlüğü yakalamak  için insan kaynakları faktörünün en yüksek verimliliğe çağdaş yönetim becerilerine ulaştırılması.

3. Takdir ve ödül sistemine uygun bir ortam yaratılması, rekabetin tanınması, düzenli olarak ödüllerin kurumsallaştırılması.

4. Ekonomik kalkınma için üye banka müşterileri arasında ticaret ve iş ortamı yaratılması

5. Ticaret, yatırım, kültür, diğer ilişkili ve gerekli aktivitelerle aynı bölgeye ait ülkeleri yakınlaştırmak.

6. Kalkınma ve yatırım bankacılığında ekspertiz çalışmalarının  her düzeyde geliştirilmesi

7. Küçük ölçekli girişimciliğin finansmanında ekspertiz çalışmalarının geliştirilmesi

8. Bölgedeki tüm finans enstitülerinin ADFIMI ağına dahil edilmesi

9. İş pratiklerinde ve bağlantılarda ADFIMI üyeleri arasında etik değerlerin oluşturulması için kurslar düzenlenmesi

10. Finans sektöründe sertifikalandırma, iyi deneyim kriterlerinin belirlenmesi ve kaliteli eğitim için   akreditasyon ajansı olarak çalışmak.