info@kktckb.org 0392 228 8440 – 0392 228 5659 Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma 08.00 - 12.30 ile 13.00 - 16.15 arası, Perşembe günleri ise 08.00 - 12.30 ile 13.00 - 17.30 arası

Eğitim Sektörüne Sağlanan Krediler

Eğitim Sektörüne Sağlanan Krediler


EĞİTİM KREDİLERİ

Usulüne uygun alınacak müsbet bir uygunluk belgesi ile yüksek öğrenime yönelik üniversite ve öğrenci yurt projeleri öncelikli olarak kredilendirilir.

Yüksek öğrenim öğrenci yurdu kredileri için web sitemizdeki Duyurular’a ve sosyal medya hesaplarımıza bakınız.

yeterli kaynak olması kaydı ile:

a) İlk ve Orta Eğitime Yönelik Özel Okullar için:

 • Eğitim Bakanlığından gerekli izinlerin alınması,
 • DPÖ’den Teşvik Belgesi alınması kaydıyla ,
 • Sabit Yatırım tutarının %50’sine kadar Yatırım Kredisi ve/veya Banka kriterlerine göre İşletme Kredisi, kredi limitleri Bankanın uyguladığı faiz ve vadelere göre  kullandırılarak, Teminat olarak gayrımenkul ipoteği ve/veya Banka Teminat Mektubu alınarak kredi olanakları sunulmaktadır.

b) Sertifika kursu veren eğitim kurumlarının kredilendirilmesi:

Uluslararası akredite edilmiş profesyonel sertifika kursları veren eğitim kurumlarının konu kurslarla ilgili yatırımları ve üniversitelere bağlı olmayan bağımsız çalışan dil okullarının veya dil merkezlerinin Bankanın onaylayacağı eğitimle ilgili yazılım programları ve bununla ilgili yatırımlarında kullandırılmak üzere 

Eğitim Bakanlığından gerekli izinlerin alınması kaydı ile;

USD 100,000.- veya karşılığı TL 150,000.- tutarına kadar Yatırım Kredisi sağlanmakta olup,

 • Yatırım Kredisi limiti toplam yatırım tutarına oranlanmadan %50 kredilendirme oranı ile,
 • İşletme Kredisi limiti ise herhalukarda USD 40,000.-‘ı  veya karşılığı TL 60,000.-‘sını aşmaksızın ve %100 kredilendirme oranı ile kullandırılmaktadır.,
 • Kredi limitlerinin Bankanın uyguladığı faiz oranları ve vadelere göre kullandırılmakta olup,
 • Teminat olarak Gayrımenkul İpoteği ve/veya Banka Teminat Mektubu alınmaktadır.

c) Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Kredilendirilmesi:

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının kalite standartlarını yükseltmek amacıyla yapacakları ek yatırım ve tadilatlar ve işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yapacakları yatırımların ve/veya yeni faaliyete başlayacak olanların yapacakları yatırımlar ve işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yatırımları kredilendirme aşağıdaki kriterlere göre yapılmaktadır;

Krediden halen faaliyette olup, 0-3 yaş çocuklara eğitim veren işletmeler için Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü, 4 yaş ve üzeri çocuklara yönelik eğitim veren işletmeler için ise KKTC Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı kurumlar ve/veya

 • Yeni yatırım yapacak olup Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü veya KKTC Eğitim Bakanlığı’ndan izin almış olan kurumların yararlanmaktadır.
 • Krediler yöresine bakılmaksızın azami % 50 kredilendirme oranı baz alınarak kullandırılmaktadır.
 • Yatırım Kredisi üst limiti USD 100,000.-  veya karşılığı TL150,000.-’sı,
 • İşletme Kredisi limiti USD 40,000.- veya karşılığı TL60,000.-‘sını aşmaması ve proje başına onaylanacak toplam yatırım ve işletme kredisi limitinin herhalukarda toplam USD 100,000.-  veya karşılığı TL150,000.-’sını aşmaması koşuldur.
 • Kredi limitlerine, KOBİ Kredilerine uygulanan faiz, teminat, vade ve kriterleri uygulanmaktadır.
Kredi Ön Başvuru Formu için ekli linki indirebilirsiniz.