info@kktckb.org 0392 228 8440 – 0392 228 5659 Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma 08.00 - 12.30 ile 13.00 - 16.15 arası, Perşembe günleri ise 08.00 - 12.30 ile 13.00 - 17.30 arası

Sağlık Sektörüne Sağlanan Krediler

Sağlık Sektörüne Sağlanan Krediler


Usulüne uygun alınacak uygunluk belgesi ile bağımsız olarak hizmet verebilen ve toplum sağlığında öncelikle ihtiyacı hissedilen projeler Bankamızca  değerlendirilmektedir.

Özel hastahanelerin sahibi bulunduğu MRI, tomografi, röntgen ve benzeri cihazların Bankamız kuralları çerçevesinde (Sanayi makinelerinde uygulanan discount rate %20 uygulanarak) ipotek olarak kabul edilebilir.

Özel Hastahaneler

Özel hastahanelerin sahibi bulunduğu MRI, tomografi, röntgen ve benzeri cihazların Bankamız kuralları çerçevesinde (Sanayi makinelerinde uygulanan discount rate %20 uygulanarak) ipotek olarak kabul edilebilir.

Hekimlerin ve Veterinerlerin Tıbbi Muayene Klinikleri

Ayrıca, Tabipler Birliği üyesi olan Doktorların ve Veteriner Hekimler Birliği üyesi olan Veterinerlerin  tıbbi muayene klinikleri için,  ihtiyaç duydukları tefriş, teçhizat, cihaz ve malzeme alımları ile işletme sermayesi ihtiyaçlarında kullanılmak üzere aşağıda belirtilen koşullarda kredi verilebilir;

Üst limiti USD.100,000.- veya karşılığı Türk Lirası tutarında Yatırım Kredisi,

Üst Limiti USD.40,000.- veya karşılığı Türk Lirası tutarında İşletme Kredisi,

Proje başına onaylanacak toplam yatırım ve işletme kredisi limitinin  her halükarda toplam USD.100,000.-‘ı veya karşılığı Türk lirası’nı aşmaması koşuldur.

Kredi limitleri, KOBİ Kredilerine uygulanan faiz, vade, teminat ve diğer kriterleri çerçevesinde kullandırılır.

Diş Klinikleri ve Tıbbi Laboratuvarlar

Diş Klinikleri ve / veya Tıbbi Tahlil Laboratuvarlarına alınması gereken tefriş, techizat, cihaz ve malzeme alımları ile işletme sermayesi ihtiyaçlarında kullanılmak üzere yapılacak yatırımlar kredilendirme kapsamındadır.

Bu kapsamdaki krediler aşağıdaki kriterlere göre kullandırılmaktadır

% 50 kredilendirme oranı baz alınarak kullandırılmakta olan,Yatırım Kredisi üst limiti USD 80,000.- veya TL 120,000.- tutarındadır. Azami İşletme Kredisi limiti USD 40,000.-veya TL 60,000.-dır.

  • Proje başına onaylanacak toplam yatırım ve işletme kredisi limiti herhalukarda toplam USD 80,000.- veya TL 120,000.- tutarını aşamaz.
  • Kredi limitlerine, KOBİ Kredilerine uygulanan faiz ve vade  kriterleri uygulanmaktadır.

Kredi limitleri, Gayrimenkul İpoteği ve/veya Banka Teminat Mektubu ve/veya Yönetim Kurulu’nun  K/09/10 sayı  15 Ocak 2010 tarihli  kararı çerçevesinde “3 kefil”  ile kullandırılmaktadır.

Kredi Ön Başvuru Formu için ekli linki indirebilirsiniz.