info@kktckb.org 0392 228 8440 – 0392 228 5659 Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma 08.00 - 12.30 ile 13.00 - 16.15 arası, Perşembe günleri ise 08.00 - 12.30 ile 13.00 - 17.30 arası

Seracılık ve Fidan Yetiştiriciliği

Seracılık ve Fidan Yetiştiriciliği


Seracılık ve fidan yetiştiriciliği sektörünün kredilendirilmesi

Yatırım Kredisi:
 

 • Kıbrıs Türk Seracılar Birliğine üye olan  yatırımcıların en az 4  metre yüksekliğinde olan modern teknolojik sera yapımı ile ilgili projeleri  (havuz yapımı, su arıtma tesisi ve iklimlendirme cihazları dahil) kredilendirme kapsamındadır.

 • Kredilendirme oranı Banka mevzuatı  çerçevesinde normal yörede azami %50, öncelikli yörelerde de yöresine göre azami %60 veya %70 kredilendirme oranı  baz alınarak değerlendirilmekte,

 • Kredi başvurusu azami limit, vade, teminat ve faiz oranları ile değerlendirme kriterleri bakımından KOBİ kriterleri esas alınarak sonuçlandırılmaktadır.

İşletme Kredisi:

 • Kıbrıs Türk Seracılar Birliğine üye olan mevcut seraların işletme sermayesi ihtiyaçları değerlendirme kapsamında olup,

 • Kredi tutarı dönüm başına azami 5.000, ABD Doları veya  7,500.- TL‘sını geçmeyecek şekilde değerlendirilmekte ancak toplam limit herhalukarda 40.000, ABD Dolarını    veya 60,000.-‘sını aşmamaktadır.

 • Kredi vadesi;

a) 10,000.- ABD Dolarına veya 15,000.- Türk Lirasına kadar olan işletme kredileri için 6 ay ödemesiz toplam 1 yıl süre tanınıp, kullanım tarihini müteakkip 6. ayın sonunda ay sonu itibarıyle oluşan faizin anaparaya kapitalize edilerek kalan vadeye aylık eşit taksitlerle yayılmakta, kredinin ilk taksit tarihinin ödemesiz sürenin bittiği ayın sonunda başlamakta, ayrıca kapitalize dönemleri Haziran ve Aralık olarak uygulanmaktadır.

b)  10,000.- ABD Doları veya 15,000.- Türk Lirası üzerindeki işletme kredileri için ise, 1 yıl ödemesiz 3 yıl vade ile 6 aylık taksitlerle her yılın Haziran ve Aralık ayları sonunda ödenecek şekilde belirlenmiştir.

 • Onaylanan kredi limiti K/270/09 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile  belirlenmiş olan avans kullandırım kriterlerine bakılmaksızın Krediler  Tüzüğünün 10. Maddesi çerçevesinde avans şeklinde kullandırılmaktadır.

 • Tüm yöreler için verilecek azami 10.000, ABD  Doları  (On Bin Amerikan Doları)’a   veya 15,000.- TL (On Beş Bin Türk lirası)’na  kadar olan KOBİ kapsamlı seracılık  işletme kredileri; Gayrimenkul İpoteği ve/veya Banka Teminat Mektubu      ve/veya aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde en az 2  kişinin kefaleti ile  kullandırılmaktadır.

 • Tüm yöreler için verilecek azami 20.000, ABD   Doları  (Yirmi Bin Amerikan  Doları)’a veya 30,000.- TL (Otuz Bin Türk Lirası)’na kadar olan KOBİ  kapsamlı seracılık işletme kredileri; Gayrimenkul İpoteği ve/veya Banka Teminat Mektubu ve/veya veya aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde en  az 4 kişinin kefaleti ile kullandırılmaktadır.

 • Tüm yöreler için verilecek azami  20.000, ABD Doları (Yirmi Bin Amerikan  Doları)’ın veya 30,000.- TL (Otuz Bin Türk Lirası)’nın üzerinde olan KOBİ kapsamlı seracılık işletme kredileri; Gayrimenkul İpoteği ve/veya Banka Teminat Mektubu ile kullandırılmaktadır.

 • Alınacak ve/veya önerilecek kefil sayısı;

 • Kefillerin gelir toplamının, onaylanan kredi miktarının 1/3’ü (bir bölü üçü) oranından az olamaz. (Bu oran hesaplanırken müracaat tarihindeki efektif satış kuru dikkate alınacaktır)

 • Bankamız nezdinde borçlu ve/veya kefil durumunda olamaz.

 • Geçici işçi statüsünde çalışanların maaş bordrolarının kabul edilmez.

 • Sunulan kefilin maaşının en az “Aylık asgari ücret net maaş + %10 dan fazlası” olamaz.

 • Çek kullanmaktan men edilmiş olmaması koşuldur.

 • Kefalet karşılığı kullandırılacak işletme  kredilerinde “Kefil Belirleme Formu” düzenlenir.

 • Ayrıca, kefalet karşılığı kullandırılacak  işletme kredilerinde özel sektörden alınacak maaş bordroları da kabul edilmekte, Kefilin işveren pozisyonunda olması halinde ise Maaş Bordrosu ve/veya  Gelir Gider Hesabı ve gerek duyulması  halinde  Sosyal Sigorta yatırımları istenmektedir.

  Kredi Ön Başvuru Formu için ekli linki indirebilirsiniz.